Likvidation av aktiebolag
Entreprenörskap

Likvidation av aktiebolag

Det är inte särskilt sällan det är på grund utav en likvidation som aktieägarna i ett företag vill avveckla sin verksamhet för att ta ut pengarna i företaget. Det kallas för en frivillig likvidation. Men innan pengarna kan betalas ut måste alla företagslån och skulder vara betalda. Först då kan allt eventuellt överskott delas ut till alla aktieägare.

Det finns fler former av likvidation, bland annat en tvångslikvidation vilket innebär att företaget har enligt lag tvingats att göra en likvidation. Bolagsverket beslutar om ett företag ska genomgå en tvångslikvidation eller inte.

Frivillig likvidation

Har du överskott i ditt aktiebolag som du vill få ut eller du kanske har tröttnat att vara företagare? En frivillig likvidation kan vara lösningen för dig och ditt aktiebolag. Du kan likvidera ditt företag själv men du bör veta att det kan ta lång tid, närmare bestämt 7 till 9 månader och efter det kan du få ut pengarna.

Det går också att snabbavveckla ditt aktiebolag vilket innebär att du säljer aktiebolaget till något annat företag som sköter hela processen. Du får nästan omedelbart ut dina pengar men det kostar en avgift i form av ett arvode. De flesta arvoden som aktörerna tar ut ligger från 10 000 kronor. Har företaget högt substansvärde så ökar också avgiften.

Tvångslikvidation av ditt aktiebolag

Ifall ditt aktiebolag inte uppfyller kraven som ställs på företag idag kan du bli tvingad till en likvidation. Det kan bli aktuellt ifall ditt bolag exempelvis missat att anmäla styrelsen, inte lämnat in en årsredovisning inom en 11 månaders period eller ifall bolaget inte har någon anmäld revisor. Det finns även ett flertal mer skäl till att Bolagsverket eller en allmän domstol tvingar aktiebolaget till en likvidation. På Bolagsverkets hemsida kan du enkelt se en list på alla krav som ställs vid en tvångslikvidation.

Bolagsverket startar upp tvångslikvidationen så fort den blir aktuell för aktiebolaget. Tvångslikvidation och frågor kring det kan även tas upp av både aktieägaren och styrelsen. Men även en borgenär kan ta upp frågan, borgenären kan exempelvis vara en långivare som lånat ut ett så kallat bolagslån till det aktiebolag som är tvingad till likvidation. En borgenär kan ta upp frågan för att vara säker på att få sina utbetalda pengar tillbaka då en inbetalning från aktiebolaget kanske uteblivit.

Likvidationsföreläggande

När en tvångslikvidation inleds startar också Bolagsverket ett likvidationsföreläggande mot aktiebolaget. I föreläggandet ska de framgå vad det finns för brister i bolaget som måste åtgärdas. Åtgärdas inte bristerna inom den tidsram som är angivet kommer aktiebolaget att försättas i likvidation. Aktiebolaget
kan få betala en avgift på 2 700 kronor i likvidationsärendet men det gäller inte om styrelsen i aktiebolaget själva har startat tvångslikvidationen.

Vill du undvika ett likvidationsföreläggande måste du se till att alla bristerna som framgått i föreläggandet omgående. Sker det inte omgående kommer Bolagsverket att utse en likvidator och ett beslut om tvångslikvidation tas.

maj 27, 2020

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste Företagsnytt
Flickr
FlICKR GALLERY
Om Företagsnytt

Företagsnytt har som mål att ge dig som företagare den senaste informationen om allt som rör dig och ditt företag.

Du är alltid välkommen att ställa frågor som rör ditt företagande, men du kan också lämna tips och idéer på hur vi bättre kan hjälpa er företagare där ute!